【INAX】小便斗 ASU-500V產品說明
亞洲建築工程網

亞洲建築建材商城

02-27337701

【INAX】小便斗 ASU-500V產品介紹,公司產品編號106332,型號:ASU-500V,台北【INAX】小便斗 ASU-500V

【INAX】小便斗 ASU-500V

【INAX】小便斗 ASU-500V-亞洲建築建材商城

【INAX】小便斗 ASU-500V產品說明

 • 【INAX】小便斗 ASU-500V
 • INAX
 • ASU-500V
 • 壁排・電池式
  排水高度:253mm
  需求水壓:0.07~0.75MPa

  深度 420mm
  高度 995mm
  寬度 372mm
 • NTD 28,000 元 / 套
 • 02-27337701 (台北市)
 • 262

【INAX】小便斗 ASU-500V產品介紹,亞洲建築建材商城

【INAX】小便斗 ASU-500V產品介紹,亞洲建築建材商城產品編號106332,型號:ASU-500V,台北【INAX】小便斗 ASU-500V廠商